شرکت گسترش فناوری آفشید، آمادگی خود را جهت همکاری با تمامی سازمان ها و نهادها در زمینه امحاء اطلاعات اعلام می دارد.

  • فارسی
  • English
میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شیرازی شمالی،بن بست کاج، پلاک 5، واحد 2

استاندارد امنیتی خروجی خرد کن ها

بر اساس استاندارد DIN66399 (Deutsches Institut für Normung)   که جایگزین استاندارد DIN32757 ده است به صورت خلاصه:

1. Level P-1 = ≤ 2000 mm² particles or ≤ 12 mm wide strips of any length (For shredding general internal documents)

2. Level P-2 = ≤ 800 mm² particles or ≤ 6 mm wide strips of any length

3. Level P-3 = ≤ 320 mm² particles or ≤ 2 mm wide strips of any length (For highly sensitive documents and personal data subject to high protection requirements)

4. Level P-4 = ≤ 160 mm² particles with width ≤ 6 mm

5. Level P-5 = ≤ 30 mm² particles with width ≤ 2 mm

6. Level P-6 = ≤ 10 mm² particles with width ≤ 1 mm (Espionage-safe, for extremely high demands of security such as military or goverment departments)

7.Level P-7 = ≤ 5 mm² particles with width ≤ 1 mm

          استاندارد خروجی